ดร. สมร ดีสมเลิศ
ผู้อำนวยการ

        
0-2434-6351 ถึง 3
08-1823-2388
ABOUT US NEWS CSR SERVICES PRODUCTS DISTRIBUTOR SAMTAC CONTACT ORDER

  4 ธันวาคม 2558

ดร. สมร ดีสมเลิศ รับพระราชทานของที่ระลีกในงาน พิธีพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร หอพระราชประวัติศรี สวรินทิราราชภักดี และหอพระราชทาน ประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 

4 ธันวาคม 2558

ดร. สมร ดีสมเลิศ รับประทานเข็มจากพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรรสชาทินัดดามาตุ ในโอกาส เป็นนักร้องกิติมศักดิ์ในงาน "ซอนต้า ฮอลลีวูด สตาร์ แชร์ริตี้" เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค

  4 ธันวาคม 2558

ดร. สมร ดีสมเลิศ รวมเดินแบบผ้าไทยในงาน "ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ประจำปี 2556" ของสมาคมนิยมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์
  4 ธันวาคม 2558

ดร.สมร ดีสมเลิศ บริจาคเงิน 15,000 บาท ผ่านทางซอนต้าสากลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2555 โดยมี รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนีย์ เพื่อช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  4 ธันวาคม 2558

ดร.สมร ดีสมเลิศ ประธานจัดงาน "มาลาสดสวย ในสวนศรี" เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือ สตรี เด็กและคนชรา ที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีรายการโทรทัศน์ บางกอก กอซซิบ ช่อง 3 มาสัมภาษณ์


SERVICES