ดร. สมร ดีสมเลิศ
ผู้อำนวยการ

        
0-2434-6351 ถึง 3
08-1823-2388
ABOUT US NEWS CSR SERVICES PRODUCTS DISTRIBUTOR SAMTAC CONTACT ORDER

บริหารงานโดย
ดร. สมร ดีสมเลิศ
ผู้อำนวยการ / Director
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมความงามและสากลโลก
    แซมมี่ แอนด์ แซนดี้ บิวตี้ สปา ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย คุณ สมร ดีสมเลิศ เป็นผู้นำความรู้ด้านวิทยาการและ
ประสบการณ์ที่สะสมไว้มากมายจากประเทศอังกฤษ และการดูงานทั่วโลกซึ่ง คุณ สมร ดีสมเลิศ ได้รับวุฒิบัตรทางด้านความงามจาก
สมาคมความงามและเครื่องสำอางสากลโลก C.I.D.E.S.C.O. (COSMITE' INTERNATIONAL D' ESTHE'TIQUE ET DE COSME'TOLOGIE)
    แซนดี้ บิวตี้ แอนด์ สลิมมิ่ง สปา จึงเป็นสถาบันความงามครบวงจรที่บริหารงานและให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ยังให้บริการด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากประเทศ อังกฤษ จึงไว้วางใจได้ในด้านความสะอาด
รวมถึงผู้มาใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว ซึ่งสถาบันความงาม ได้พยายามพัฒนาด้านการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจึงทำให้สถาบันความงาม แห่งนี้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 จากสถาบัน URS United Registrar of Systems Ltd. ประเทศอังกฤษ


SERVICES